093 720 7594

Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội phường Tân Xuyên

Theo đó ngày 13 tháng 3 năm 2020, UBND Tỉnh Cà Mau ra QĐ số 409/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà thầu trên địa bàn Tỉnh.

Trong QĐ, UBND đã phê duyệt danh mục dự án đầu tư. Và phân rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Các bên mời thầu và đấu thầu. Để thực hiện dự án được tốt nhất.

Nhà ở Xã Hội Tân Uyên Cà Mau

Nhà ở Xã Hội Tân Uyên Cà Mau

Nhà ở Xã Hội Tân Uyên Cà Mau

Nhà ở Xã Hội Tân Uyên Cà Mau

Trạng thái thông báo Đăng tải lần đầu
Đơn vị công bố danh mục dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Tên dự án Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội phường Tân Xuyên
Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) 99.471.000.000 VNĐ
Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất Phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau
Hiện trạng đất Đã giải phóng mặt bằng
Thời gian thực hiện dự án 2020 – 2025

 

Đánh giá
Đối tác