093 720 7594

Khu đô thị mới Bắc Cường

Vào ngày 19 tháng 02 năm 2020, Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định số 687/QĐ-UBND về việc phê duyệt  danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2020. 02 dự án trong danh mục là Khu đô thị mới Bắc Cường 1 và Khu Đô Thị Mới Bắc Cường 2.

Giới thiệu chung về KĐT

Theo đó, với nội dung phê duyệt trong quyết định này, tổng diện tích của KĐT 1 là 47,68 ha. Với quy mô đầu tư là xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và nhà ở. Được quy định chi tiết tại Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 13/3/2019.

Và dự án KĐT Bắc Cường 2 có diện tích 48,28 ha. Được xây dựng tại Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai.

Trong đó, Dự án khu đô thị mới 1 có diện tích khoảng 47,7 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 3.046 tỷ đồng, trong đó hơn 2.500 tỷ đồng dùng để đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, hạ tầng xã hội; phần còn lại dùng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và các khi phí khác. Khu đô thị bao gồm nhà liền kề, biệt thự, các công trình công cộng, khu thương mại, dịch vụ.

Khu Đô Thị Bắc Cường 1

Số CBDMDA 20200351287-00
Loại thông báo Dự án thực
Trạng thái thông báo Đăng tải lần đầu
Đơn vị công bố danh mục dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Tên dự án Khu đô thị mới Bắc Cường 1
Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) 2.983.000.000.000 VNĐ
Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Hiện trạng đất Chưa giải phóng mặt bằng
Thời gian thực hiện dự án 06 năm, kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực

Khu Đô Thị Bắc Cường 2

Số CBDMDA 20200351301-00
Loại thông báo Dự án thực
Trạng thái thông báo Đăng tải lần đầu
Đơn vị công bố danh mục dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Tên dự án Khu đô thị mới Bắc Cường 2
Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) 1.320.500.000.000 VNĐ
Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Hiện trạng đất Chưa giải phóng mặt bằng
Thời gian thực hiện dự án 06 năm, kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực

 

Danh mục đầu tư dự án KDT Bắc Cường

Danh mục đầu tư dự án KDT Bắc Cường

Danh mục đầu tư dự án KDT Bắc Cường

Danh mục đầu tư dự án KDT Bắc Cường

Danh mục đầu tư dự án KDT Bắc Cường

Danh mục đầu tư dự án KDT Bắc Cường

Danh mục đầu tư dự án KDT Bắc Cường

Danh mục đầu tư dự án KDT Bắc Cường

Quyết định phê duyệt KDT Bắc Cường 1 2

Quyết định phê duyệt KDT Bắc Cường 1 2

Đánh giá
Đối tác