093 720 7594

Khu nhà ở đô thị phía Tây Bắc thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê

Khu nhà ở đô thị phía Tây Bắc thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê

Thông tin chi tiết từ Hệ thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

 

 

Số CBDMDA 20190950047-00
Loại thông báo Dự án thực
Trạng thái thông báo Đăng tải lần đầu
Đơn vị công bố danh mục dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ
Tên dự án Khu nhà ở đô thị phía Tây Bắc thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê
Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) 10

VNĐ

Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất Thị trấn Sông Thao và xã Sông Thao, huyện Cẩm Khê
Hiện trạng đất Chưa giải phóng mặt bằng
Thời gian thực hiện dự án 2019
File đính kèm (Quyết định phê duyệt danh mục dự án) Khu nhà ở đô thị phía Tây Bắc thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê

 

 

Đánh giá
Đối tác