093 720 7594

Khu đô thị Nam đường Hùng Vương – Bình Định – Thông tin mới nhất từ nhà thầu

Khu đô thị Nam đường Hùng Vương – Bình Định – Thông tin mới nhất từ nhà thầu

 

Đơn vị công bố danh mục dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Tên dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương
Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) 1.631.000.000.000 VNĐ
Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất Khu vực 6, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Hiện trạng đất Chưa giải phóng mặt bằng
Thời gian thực hiện dự án 2020
File đính kèm (Quyết định phê duyệt danh mục dự án) Khu đô thị Nam đường Hùng Vương
Đánh giá
Đối tác