093 720 7594

Khu nhà ở đô thị phía Tây Bắc thị trấn Thanh Ba – Phú Thọ

Khu nhà ở đô thị phía Tây Bắc thị trấn Thanh Ba – Phú Thọ

Thông tin chi tiết từ Hệ thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

 

Số CBDMDA 20190950082-00
Loại thông báo Dự án thực
Trạng thái thông báo Đăng tải lần đầu
Đơn vị công bố danh mục dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ
Tên dự án Khu nhà ở đô thị phía Tây Bắc thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba
Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) 10

VNĐ

Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất Xã Đồng Xuân, thị trấn Thanh Ba
Hiện trạng đất Chưa giải phóng mặt bằng
Thời gian thực hiện dự án 2019
File đính kèm (Quyết định phê duyệt danh mục dự án) Khu nhà ở đô thị phía Tây Bắc thị trấn Thanh Ba

 

 

GIỚI THIỆU THỊ TRẤN THANH BA

Thị trấn Thanh Ba là cửa ngõ phía đông của huyện Thanh Ba , được thành lập theo tinh thần nghị quyết 82 của Thủ tướng Chính Phủ năm 1996.

Bản đồ địa chính của thị trấn Thanh Ba chỉ rõ:

Phía Bắc giáp xã Đồng Xuân;
Phía Đông giáp xã Đông Lĩnh, Thái Ninh
Phía Nam giáp xã Ninh Dân;
Phía Tây giáp xã Đồng Xuân,Yên Nội

Có tỉnh lộ 314 chạy qua, thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán với các huyện,tỉnh bạn.

Thị trấn Thanh Ba là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện Thanh Ba. Diện tích tự nhiên 488,71 ha, được chia thành 12 khu dân cư, với 2.422 hộ và 9.199 nhân khẩu. Mật độ dân cư đông, dịch vụ thương mại phát triển đa dạng. Trên địa bàn, có 4 dân tộc cùng nhau chung sống trong cộng đồng, trong đó: Dân tộc ít người chiếm khoảng 1,26% dân số. Thị trấn được tổ chức thành 12 khu hành chính, trong đó 11/12 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; có 3/4 trường học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc Gia; có 32 cơ quan, xí nghiệp trung ương và địa phương đóng trên địa bàn,thuận lợi cho việc khai thác thế mạnh của vùng: cây chè, cây nguyên liệu giấy. Thị trấn có nguồn tài nguyên đơn lẻ, chủ yếu là đá vôi phục vụ nhu cầu sản xuất của 02 công ty xi măng Sông Thao và Thanh Ba.

Trên chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển,Thị trấn Thanh Ba đã và đang khẳng định mình là trung tâm của huyện Thanh Ba;thị trấn Thanh Ba đang trên đường phát triển và khởi sắc;đời sống nhân dân từng bước được cải thiện,nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đánh giá
Đối tác