093 720 7594

Khu nhà ở đô thị tại phố Tiên Phú – Phú Thọ

Thông tin chi tiết về Khu nhà ở đô thị tại phố Tiên Phú – Phú Thọ. Được tỉnh Phú Thọ kêu gọi đầu tư từ tháng 9/2019. và đang được các nhà thầu tham gia đấu thầu. Dự kiến sẽ đi vào khởi công xây dựng trong năm 2020.

Số CBDMDA 20190950009-00
Loại thông báo Dự án thực
Trạng thái thông báo Đăng tải lần đầu
Đơn vị công bố danh mục dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ
Tên dự án Khu nhà ở đô thị tại phố Tiên Phú, phường tiên cát, thành phố Việt Trì
Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) 10

VNĐ

Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất Phương Tiên Cát, thành phố Việt Trì
Hiện trạng đất Đã giải phóng mặt bằng
Thời gian thực hiện dự án 2019
File đính kèm (Quyết định phê duyệt danh mục dự án) Tải quyết định phê duyệt dự án tại đây. Khu nhà ở đô thị tại phố Tiên Phú

 

Đánh giá
Đối tác