093 720 7594

DS DỰ ÁN BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI BẾN TRE

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT Tên công trình, dự án Nhu cầu diện tích cần sử dụng (ha) Địa điểm thực hiện công trình, dự án (xã, phường, thị trấn) Chủ đầu tư Chủ trương đầu tư Nguồn vốn đầu tư Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
  TỔNG CỘNG 1.579,49          
I THÀNH PHỐ BẾN TRE 263,65          
Dự án chuyển tiếp Năm 2019 67,41          
1 Chỉnh trang đô thị tại thửa đất số 35, tờ bản đồ số 6, phường 3, thành phố Bến Tre (Trường Phú Thọ cũ) 0,52 Phường 3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Ngân sách tỉnh Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
2 Tái định cư di dân khẩn cấp sạt lở bờ sông Bến Tre 2,00 Phường 7 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công nông nghiệp và PTNT Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Bến Tre Ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh Tên dự án cũ: Khu dân cư phường 7 thành phố Bến Tre
3 Dự án chỉnh trang đô thị dọc sông Bến Tre 4,92 Phường 8 Công ty TNHH đầu tư Bến Tre Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Nhà đầu tư Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
4 Trạm trung chuyển rác phường Phú Khương 0,03 Phường Phú Khương Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre. Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bến Tre Ngân sách thành phố Bến Tre Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
5 Đường N12 (Đoạn từ Đại lộ Đồng Khởi đến đường Ngô Quyền nối dài) 0,41 Phường Phú Khương Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Quyết định số 5069/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Ngân sách thành phố Bến Tre Chuyển tiếp từ năm 2018 sang
6 Chỉnh trang Khu dân cư đô thị Phú Khương 7,29 Phường Phú Khương Công ty TNHH đầu tư Bến Tre Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Bến Tre Nhà đầu tư Chuyển tiếp từ năm 2018 sang
7 Cải tạo kênh 30-4 0,50 Phường Phú Tân UBND thành phố Bến Tre Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Nguồn vốn vay ODA Chuyển tiếp từ năm 2018 sang
8 Trường THCS Sơn Đông 0,20 Xã Sơn Đông Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Ngân sách thành phố Bến Tre Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
9 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 0,47 Xã Sơn Đông Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Công văn số 1241/UBND-TCĐT ngày 26/3/2018, Công văn số 2648/UBND-TCĐT ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Bến Tre Ngân vốn tỉnh phân bổ từ nguồn thu xổ số kiến thiết; nguồn vốn đền bù Dự án đường huyện 173 Chuyển tiếp từ năm 2018 sang
10 Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phú Hưng 40,00 Xã Phú Hưng Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp Thiên Phúc Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Bến Tre Nhà đầu tư Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
11 Đầu tư xây dựng và nâng cấp các cơ sở cai nghiện, điều trị nghiện tỉnh Bến Tre 0,01 Xã Phú Hưng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre Công văn số 4119/UBND-KT ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Ngân sách nhà nước cấp phát từ nguồn xổ số kiến thiết theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Chuyển tiếp từ năm 2018 sang
12 Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư phường 8 và xã Phú Hưng, TP Bến Tre. 8,88 Phường 1, Phường 8, xã Phú Hưng Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ chương trình hỗ trợ có mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư giai đoạn 2016-2020 Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
13 Cống Bến Tre 2,18 Các xã: Nhơn Thạnh, Phú Hưng, thành phố Bến Tre Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng 9 – Bộ NN&PTNT Quyết định số 2353/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Nguồn vốn vay JICA Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
Dự án mới Năm 2019 196,24          
14 Xây dựng mới tuyến đường N18 3,50 Phường Phú Khương UBND thành phố Bến Tre Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Nguồn vốn vay ODA
15 Xây dựng mới tuyến đường N6 2,22 Phường Phú Tân UBND thành phố Bến Tre Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Nguồn vốn vay ODA
16 Xây dựng mới tuyến đường Ngô Quyền nối dài 5,13 Phường 3, Phường 4, Phường Phú Khương UBND thành phố Bến Tre Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Nguồn vốn vay ODA
17 Dự án xây dựng đô thị phía Nam thành phố Bến Tre 40,47 Xã Mỹ Thạnh An Công ty TNHH Toàn Gia Nghị quyết số 11/NQ-HĐNDngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nhà đầu tư
18 Xây dựng tuyến đường Đại lộ Đông Tây 9,00 Phường Phú Khương, Phường 8, xã Phú Hưng UBND thành phố Bến Tre Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Nguồn vốn vay ODA
19 Cải tạo kênh Chín Tế 1,60 Phường Phú Khương, Phường Phú Tân UBND thành phố Bến Tre Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Nguồn vốn vay ODA
20 Xây dựng mới Trường THCS Hùng Vương 0,90 Phường 8, Phường Phú Khương BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đăng ký nhưng chưa có chủ trương Nguồn vốn xổ số kiến thiết
21 Dự án đầu tư chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực Tây Bắc thành phố Bến Tre 133,42 Phường 6, Phường Phú Tân, xã Sơn Đông, xã Bình Phú Công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh Nghị quyết số 11/NQ-HĐNDngày 06/7/2018 CỦA Hội đồng nhân dân tỉnh Nhà đầu tư
II HUYỆN CHÂU THÀNH 42,27          
Dự án chuyển tiếp Năm 2019 42,27          
1 Cụm Công nghiệp Long Phước (Trong Nghị quyết số 04/NQ-HĐND là 47,756 ha; diện tích 25 ha thu hồi phần còn lại) 37,50 Xã Giao Long, An Phước Ban quản lý dự án Phát triển hạ tầng các Khu Công nghiệp tỉnh Quyết định số 266/QĐ-UBNDngày 02/2/2018 của UBND tỉnh Bến Tre Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Chuyển tiếp từ năm 2018 sang
2 Trường Mẫu giáo An Phước 0,15 Xã An Phước Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Chủ trương Ủy ban nhân dân huyện Ngân sách huyện Chuyển tiếp từ năm 2018 sang
3 Cống Tân Phú 2,82 Xã Tân Phú, Phú Đức Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 Quyết định số 2353/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Nguồn vốn vay JICA Chuyển tiếp từ năm 2018 sang
4 Cống Bến Rớ 1,80 Xã Tiên Long, Tân Phú Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 Quyết định số 2353/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Nguồn vốn vay JICA Chuyển tiếp từ năm 2018 sang
III HUYỆN CHỢ LÁCH 1,74          
Dự án chuyển tiếp Năm 2019 0,48          
1 Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện 0,28 Thị trấn Chợ Lách Viện Kiểm sát Bến Tre Quyết định số 830/QĐ-VKSTC-C3 ngày 29/10/2015 Ngân sách Trung ương Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
2 Mở rộng Trường Mẫu Giáo Vĩnh Hòa 0,20 Xã Vĩnh Hòa UBND huyện Chợ Lách Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 Ngân sách tỉnh Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
Dự án mới Năm 2019 1,26          
3 Nâng cấp mở rộng đường vào Bến phà An Phước 0,11 Hòa Nghĩa UBND huyện Chợ Lách Công văn số 1462/UBND-KTHT ngày 01/8/2018 Nguồn vốn xã hội hoá
4 Nâng cấp mở rộng Đường huyện 38 1,15 Long Thới – Hòa Nghĩa UBND huyện Chợ Lách Công văn 1462/ UBND-KT&HT ngày 01/8/2018 của UBND huyện Chợ Lách Nguồn vốn xã hội hoá
IV HUYỆN BÌNH ĐẠI 549,72          
Dự án chuyển tiếp Năm 2019 528,28          
1 Cải tạo, nâng cấp đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát trở thành Khu lưu niệm 1,00 Xã Châu Hưng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Nguồn vốn xã hội hoá, ngân sách tỉnh đối ứng Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
2 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận 17,00 Xã Phú Thuận Ban quản lý dự án Phát triển hạ tầng các Khu Công nghiệp tỉnh Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Bến Tre Nguồn vốn Trung ương, ngân sách địa phương Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
3 Đường ấp Việc Giữa, dài khoảng 2500m (loại A) 1,00 Xã Thới Lai UBND huyện Bình Đại Chương trình nông thôn mới Nguồn vốn Nông thôn mới Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
4 Cụm công nghiệp xã Bình Thới 17,40 Xã Bình Thới Sở Công thương Quyết định số 630/QĐ-UBNDngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Bến Tre Ngân sách tỉnh Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
5 Trạm biến áp 110 KV Nhà máy điện gió Bình Đại; Đường dây 110KV đấu nối nhà máy điện gió Bình Đại – Bình Thới, huyện Bình Đại 2,55 Xã Thừa Đức, Thới Thuận, Đại Hòa Lộc, Thạnh Phước, thị trấn Bình Đại, Bình Thới. Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Bến Tre Nhà đầu tư Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
6 Dự án nhà máy điện gió xã Thới Thuận huyện Bình Đại 5,00 Xã Thới Thuận Liên doanh Cty CP năng lượng Châu Á và Cty DOARM Hàn Quốc Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh Bến Tre Nhà đầu tư Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
7 Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại 231,78 Xã Long Định, Phú Thuận Ban quản lý dự án Phát triển hạ tầng các Khu Công nghiệp tỉnh Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Bến Tre Nguồn vốn Trung ương, ngân sách địa phương Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
8 Đường dây 110 kV Phú Thuận-Bình Đại và Trạm biến áp 110 kV Phú Thuận 2,55 Xã Châu Hưng, Phú Thuận, Vang Qưới Đông, Vang Qưới Tây, Phú Vang, Lộc Thuận, Định Trung, Bình Thới, thị trấn Bình Đại Tổng công ty Điện lực miền Nam Quyết định số 82/QĐ-BCT ngày 12/1/2017 của Bộ Công thương Nguồn vốn vay cơ quan phát triển Pháp (AFD) Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
9 Dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời tại các xã Thới Thuận, Thạnh Phước,Thừa Đức, huyện Bình Đại 250,00 Xã Thới Thuận, Thạnh Phước, Thừa Đức Sở Công thương Đang trình Bộ Công thương phê duyệt bổ sung quy hoạch Nhà đầu tư Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
Dự án mới Năm 2019 21,44          
10 Nghĩa trang nhân dân xã Phú Thuận 1,15 Xã Phú Thuận UBND huyện Bình Đại Công văn số 4420/UBND-TCĐT ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Bến Tre Ngân sách tỉnh và huyện  
11 Trường Mẫu giáo Sao Sáng 0,29 Xã Châu Hưng UBND huyện Bình Đại Công văn số 2923/UBND-KT ngày 14/11/2018 của UBND huyện Bình Đại Ngân sách huyện  
12 Dự án nhà máy điện gió xã Thừa Đức, huyện Bình Đại 5,00 Xã Thừa Đức Công ty cổ phần điện điện gió Mê Kông Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Bến Tre Nhà đầu tư  
13 Nhà máy điện gió Sunpro Bến Tre số 8 15,00 Xã Thới Thuận Liên danh Sunpro Capital Limited và Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng 3 Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Bến Tre Nhà đầu tư
V HUYỆN MỎ CÀY NAM 29,12    
Dự án chuyển tiếp Năm 2019 27,84          
1 Cống Cái Quao 0,85 Xã Bình Khánh Đông Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 Quyết định số 2353/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Nguồn vốn vay JICA Chuyển tiếp từ năm 2018 sang
2 Cụm Công nghiệp và Khu tái định cư cụm công nghiệp Thành Thới B 22,60 Xã Thành Thới B FICO Tây Ninh Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Bến Tre Nguôn vốn chủ yếu từ ngân sách tình, vốn hỗ trợ chương trình khuyến công, vốn cân đối hàng năm của huyện Mò Cày Nam và nguồn vốn của nhà đầu tư, doanh nghiệp Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
3 Xây dựng mới Trung tâm hành chính, chính trị huyện Mỏ Cày Nam 3,00 Thị trấn Mỏ Cày BQLĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Công văn số 530/HĐND-TH ngày 11/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 là 50 tỷ, phần còn lại do huyện huy động từ các nguồn hợp pháp khác để đối ứng Chuyển tiếp từ năm 2018 sang
4 Trường Trung học cơ sở Tân Hội 0,79 Xã Tân Hội BQLĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Công văn số 535/HĐND-TH ngày 09/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Ngân sách tỉnh Chuyển tiếp từ năm 2017 sang
5 Xây mới trường Tiểu học Hương Mỹ 2 0,60 Xã Hương Mỹ UBND huyện Mỏ Cày Nam Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Bến Tre