093 720 7594

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | GIÁ BÁN CĂN HỘ THỊNH GIA TOWER

Với giá bán dự kiến chỉ 18tr/m2, Thịnh Gia Tower nằm trong khu đô thị Thịnh Gia đang trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Bình Dương.

==> Dưới đây là phương thức thanh toán chuẩn theo giá bán dự kiến của căn hộ Thịnh Gia Tower.

Căn hộ 1 PN có diện tích 40 m2 – Giá bán Thịnh Gia Tower dự kiến chỉ 735 triệu

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ KIẾN – THỊNH GIA TOWER – CĂN HỘ 40 M2
Đợt TT Thời gian Tỉ lệ Số tiền thanh toán Tổng giá trị đã TT Ghi chú
Đợt 1 Mở bán 15%         108.000.000        108.000.000 Ký KĐ cọc 15% (bao gồm tiền giữ chỗ)
Đợt 2 2 tháng sau đợt 1 15%         108.000.000        216.000.000 Ký HĐMB – hoàn thành xong móng cọc
Đợt 3 2 tháng sau đợt 2 5%           36.000.000        252.000.000
Đợt 4 2 tháng sau đợt 3 5%           36.000.000        288.000.000
Đợt 5 2 tháng sau đợt 4 5%           36.000.000        324.000.000
Đợt 6 2 tháng sau đợt 5 5%           36.000.000        360.000.000
Đợt 7 2 tháng sau đợt 6 5%           36.000.000        396.000.000
Đợt 8 2 tháng sau đợt 7 5%           36.000.000        432.000.000
Đợt 9 2 tháng sau đợt 8 10%           72.000.000        504.000.000
Đợt 10 27%         194.400.000        698.400.000 Bàn giao nhà – bao gồm 2% phí bảo trì
Đợt 11 5%           36.000.000        734.400.000 Cấp sổ
Tổng cộng 102%         734.400.000

Theo đó Giá bán dự kiến căn hộ 1 PN có diện tích 40m2 của Thịnh Gia chỉ vào 735 Triệu đồng. Được chia nhỏ ra làm 11 đợt thanh toán.

Khách hàng chỉ việc thanh toán đợt 1 15% tương đương với 108 Triệu đồng.

Sau 2 tháng sẽ ký hợp đồng mua bán (khi hoàn thành xong móng cọc), khách hàng mới thanh toán thêm 15% nữa tương đương 108 Triệu đồng.

Từ đợt 3 đến đợt 9, mỗi đợt cách nhau 2 tháng, khách hàng sẽ thanh toán 5% mỗi đợt – tương đương chỉ 36 Triệu đồng.

Và đến khi nhận nhà, ra sổ, khách hàng mới phải thanh toán nốt 30% còn lại + 2% phí bảo trì.

==> Xem thêm video 360 nhà mẫu căn hộ 40m2 để biết thêm chi tiết về thiết kế của căn hộ Thịnh Gia Tower

==> Ngoài ra, Oceanland còn có một bài viết chi tiết về vật liệu bàn giao các căn hộ trong dự án. Quý khách hàng có thể đọc thêm trong bài viết: Vật liệu bàn giao dự án Thịnh Gia Tower

Căn hộ 1 PN có diện tích 45 m2 – Giá bán Thịnh Gia Tower dự kiến chỉ 827 triệu

 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ KIẾN – THỊNH GIA TOWER – CĂN HỘ 45 M2
Đợt TT Thời gian Tỉ lệ Số tiền thanh toán Tổng giá trị đã TT Ghi chú
Đợt 1 Mở bán 15%         121.500.000        121.500.000 Ký KĐ cọc 15% (bao gồm tiền giữ chỗ)
Đợt 2 2 tháng sau đợt 1 15%         121.500.000        243.000.000 Ký HĐMB – hoàn thành xong móng cọc
Đợt 3 2 tháng sau đợt 2 5%           40.500.000        283.500.000
Đợt 4 2 tháng sau đợt 3 5%           40.500.000        324.000.000
Đợt 5 2 tháng sau đợt 4 5%           40.500.000        364.500.000
Đợt 6 2 tháng sau đợt 5 5%           40.500.000        405.000.000
Đợt 7 2 tháng sau đợt 6 5%           40.500.000        445.500.000
Đợt 8 2 tháng sau đợt 7 5%           40.500.000        486.000.000
Đợt 9 2 tháng sau đợt 8 10%           81.000.000        567.000.000
Đợt 10 27%         218.700.000        785.700.000 Bàn giao nhà – bao gồm 2% phí bảo trì
Đợt 11 5%           40.500.000        826.200.000 Cấp sổ
Tổng 102%         826.200.000

Theo đó Giá bán dự kiến căn hộ 1 PN có diện tích 45m2 của Thịnh Gia chỉ vào 827 Triệu đồng. Được chia nhỏ ra làm 11 đợt thanh toán.

Khách hàng chỉ việc thanh toán đợt 1 15% tương đương với 122 Triệu đồng.

Sau 2 tháng sẽ ký hợp đồng mua bán (khi hoàn thành xong móng cọc), khách hàng mới thanh toán thêm 15% nữa tương đương 122 Triệu đồng.

Từ đợt 3 đến đợt 9, mỗi đợt cách nhau 2 tháng, khách hàng sẽ thanh toán 5% mỗi đợt – tương đương chỉ 41 Triệu đồng.

Và đến khi nhận nhà, ra sổ, khách hàng mới phải thanh toán nốt 30% còn lại + 2% phí bảo trì.

==> Xem thêm video 360 nhà mẫu căn hộ 45m2 để biết thêm chi tiết về thiết kế của căn hộ Thịnh Gia Tower

Căn hộ 2 PN có diện tích 62 m2 – Giá bán Thịnh Gia Tower dự kiến chỉ 1 tỷ 140 triệu

 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ KIẾN – THỊNH GIA TOWER – CĂN HỘ 62 M2
Đợt TT Thời gian Tỉ lệ Số tiền thanh toán Tổng giá trị đã TT Ghi chú
Đợt 1 Mở bán 15%         167.400.000        167.400.000 Ký KĐ cọc 15% (bao gồm tiền giữ chỗ)
Đợt 2 2 tháng sau đợt 1 15%         167.400.000        334.800.000 Ký HĐMB – hoàn thành xong móng cọc
Đợt 3 2 tháng sau đợt 2 5%           55.800.000        390.600.000
Đợt 4 2 tháng sau đợt 3 5%           55.800.000        446.400.000
Đợt 5 2 tháng sau đợt 4 5%           55.800.000        502.200.000
Đợt 6 2 tháng sau đợt 5 5%           55.800.000        558.000.000
Đợt 7 2 tháng sau đợt 6 5%           55.800.000        613.800.000
Đợt 8 2 tháng sau đợt 7 5%           55.800.000        669.600.000
Đợt 9 2 tháng sau đợt 8 10%         111.600.000        781.200.000
Đợt 10 27%         301.320.000     1.082.520.000 Bàn giao nhà – bao gồm 2% phí bảo trì
Đợt 11 5%           55.800.000     1.138.320.000 Cấp sổ
Tổng cộng 102%      1.138.320.000

Theo đó Giá bán dự kiến căn hộ 2 PN có diện tích 62m2 của Thịnh Gia chỉ vào 1.140 Triệu đồng. Được chia nhỏ ra làm 11 đợt thanh toán.

Khách hàng chỉ việc thanh toán đợt 1 15% tương đương với 168 Triệu đồng.

Sau 2 tháng sẽ ký hợp đồng mua bán (khi hoàn thành xong móng cọc), khách hàng mới thanh toán thêm 15% nữa tương đương 168 Triệu đồng.

Từ đợt 3 đến đợt 9, mỗi đợt cách nhau 2 tháng, khách hàng sẽ thanh toán 5% mỗi đợt – tương đương chỉ 56 Triệu đồng.

Và đến khi nhận nhà, ra sổ, khách hàng mới phải thanh toán nốt 30% còn lại + 2% phí bảo trì.

==> Xem thêm video 360 nhà mẫu căn hộ 62 m2 để biết thêm chi tiết về thiết kế của căn hộ Thịnh Gia Tower

Căn hộ 2 PN có diện tích 63.5 m2 – Giá bán Thịnh Gia Tower dự kiến chỉ 1 tỷ 160 triệu

 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ KIẾN – THỊNH GIA TOWER – CĂN HỘ 63.5 M2
Đợt TT Thời gian Tỉ lệ Số tiền thanh toán Tổng giá trị đã TT Ghi chú
Đợt 1 Mở bán 15%         171.450.000        171.450.000 Ký KĐ cọc 15% (bao gồm tiền giữ chỗ)
Đợt 2 2 tháng sau đợt 1 15%         171.450.000        342.900.000 Ký HĐMB – hoàn thành xong móng cọc
Đợt 3 2 tháng sau đợt 2 5%           57.150.000        400.050.000
Đợt 4 2 tháng sau đợt 3 5%           57.150.000        457.200.000
Đợt 5 2 tháng sau đợt 4 5%           57.150.000        514.350.000
Đợt 6 2 tháng sau đợt 5 5%           57.150.000        571.500.000
Đợt 7 2 tháng sau đợt 6 5%           57.150.000        628.650.000
Đợt 8 2 tháng sau đợt 7 5%           57.150.000        685.800.000
Đợt 9 2 tháng sau đợt 8 10%         114.300.000        800.100.000
Đợt 10 27%         308.610.000     1.108.710.000 Bàn giao nhà – bao gồm 2% phí bảo trì
Đợt 11 5%           57.150.000     1.165.860.000 Cấp sổ
Tổng cộng 102%      1.165.860.000

Theo đó Giá bán Thịnh Gia Tower dự kiến căn hộ 1 PN có diện tích 62.5m2 của Thịnh Gia chỉ vào 1.166 Triệu đồng. Được chia nhỏ ra làm 11 đợt thanh toán.

Khách hàng chỉ việc thanh toán đợt 1 15% tương đương với 172 Triệu đồng.

Sau 2 tháng sẽ ký hợp đồng mua bán (khi hoàn thành xong móng cọc), khách hàng mới thanh toán thêm 15% nữa tương đương 172 Triệu đồng.

Từ đợt 3 đến đợt 9, mỗi đợt cách nhau 2 tháng, khách hàng sẽ thanh toán 5% mỗi đợt – tương đương chỉ 57 Triệu đồng.

Và đến khi nhận nhà, ra sổ, khách hàng mới phải thanh toán nốt 30% còn lại + 2% phí bảo trì.

==> Xem thêm video 360 nhà mẫu căn hộ 63.5 m2 để biết thêm chi tiết về thiết kế của căn hộ Thịnh Gia Tower

Đánh giá
Đối tác